Fyll i valfritt antal dokument från ett formulär

 
 

tryck ut information i era mallar/filer

Pixer har utvecklat ett helt nytt verktyg som använder sig av väl beprövade utvecklingstekniker, anpassade för att öka effektiviteten. För att beräkna nyttan för er verksamhet, har vi skapat en kalkyl där du, på under 30 sekunder, kan se ROI. Här hittar du formeln.

Nyttan är mer än bara uppdrag och projekt i SharePoint. Kontakta oss därför gärna om du har andra idéer på hur din organisation skulle kunna ha nytta av att fylla i valfritt antal dokument från ett formulär. Vi lyssnar gärna!