Dokumenthantering - för större organisationer

För organisationer som vill ha ett smartare och effektivare sätt att hantera sina filer har vi utvecklat en ny lösning på ett gammalt problem.

  • Lagra era verksamhetskritiska filer i er befintliga miljö definierade både i filstruktur och per metadata i filerna.
  • Fyll i filer med central information, på det viset ökar ni er kvalitet. Alltid rätt information på rätt ställe.
  • Förenkla för era användare, så de kan fokusera mer på kärnverksamheten.
  • Visa i gränssnitt som bygger på sök och metadata i filerna. Ni kan alltså visa en struktur som bygger på metadata, eller givetvis utifrån strukturen i filsystemet.

    Kontakta oss så berättar vi gärna mer, eller räkna direkt ut ungefär vad ni som organisation kan tjäna.