Projektverktyg - för smart mallhantering och uppföljning

Vi har nu utvecklat färdigt vårt nya projekthanteringsverktyg, där slutresultatet blir det IT alltid borde vara.

En investering.

Det här gäller för kunder som främst arbetar på projektbasis, alternativt genererar många dokument. Kontakta oss gärna, har ert företag fler än 50 anställda som arbetar med större dokumentmassor, kan vi garantera avkastning på kort sikt.

Integration ekonomisystem - SharePoint

Import och synkronisering av uppgifter från ett välkänt ekonomisystem som ofta används inom projektdrivna organisationer. Uppgifter som synkroniseras är uppdrags-, kund- och projektdata. Alltså skapas alltså extra värde, då grundläggande kunddata kan åskådliggöras inom organisationen och på så vis användas för att effektivisera processer.

Avvikelsehantering i SharePoint

Avvikelsehantering/system i SharePoint. Utfört åt en av våra kunder för att förbättra kvaliteten. Används för meddelande och uppföljning av avvikelser med mätbara kvalitetsförbättringar. För en djupare titt, kontakta oss för att inleda en första kontakt. 

Besökshantering

Besökshantering för att få uppföljning på besökare till organisationen.

Användare checkar in via platta i receptionen, har du varit på besök tidigare så räcker det att ange e-post för att hämta uppgifter. Besöksmottagare anges och denna meddelas per mail/sms. Sedan skrivs besöksbricka ut så att alla medarbetare direkt kan se om besökaren ifråga checkat in.

När besökaren vill checka ut från besöket visas besöksbrickan för surfplattan, denna checkar då automatiskt ut användaren.

Informationen från ovan process sparas i SharePoint så att organisationen kan få en enkel överblick över besökare.

 

Marknad, aktiviteter

Nytt verktyg/modul för uppföljning av marknadsåtgärder.
Enkelt verktyg för att hålla ordning på företagets marknadsaktiviteter, grundläggande aviseringsfunktonalitet ser till så att intressenter uppdateras. Verktyget riktar in sig på översikt och åskådliggör den aktuella bilden av marknadsåtgärder.

Inte att förväxla med den mer avancerade funktionen för hantering av kunder där uppföljning sker på personnivå och avancerad funktionalitet ser till att hålla samtliga berörda parter uppdaterade.

Anbud i SharePoint

SharePoint är ett bra verktyg för att hantera anbud, med Pixers hjälp blir det utmärkt.

Anbud startar ofta sitt liv som en förfrågan
det blir ett anbud
det blir ett projekt/uppdrag eller kanske ett ramavtal
filer skall genereras på server av någon typ och informationshanteringen bör automatiseras.

Få koll på era anbud och uppdrag, hur ni får in dem och vilka som leder till lyckade projekt. En process som startar med att du kontaktar Pixer.

 

Synkronisera användare till kontaktlista i SharePoint

Funktionen hämtar relevant information från AD:t och gör informationen överskådlig och sökbar i en kontaktlista i SharePoint. Listan är alltså baserad på kontakter vilket innebär att den enkelt kan synkas till exempelvis Outlook och/eller andra plattformar som stödjer vCard (alltså nästan samtliga).

Listan används i första hand som kontaktlista. I andra hand kan man använda informationen för att i exempelvis en Wiki, lista antalet anställda i region syd eller kanske du vill lista antalet anställda för ett visst bolag? Vyerna i SharePoint gör kontaktlistan multifacetterad så att man kan sortera och filtrera informationen och på så vis hämta relevant information för det givna tillfället.