Kontroll av användare Ad, ekonomisystem +

Att ha kontroll över status på medarbetares AD-konton kan vara en svår uppgift.
Pixer har skapat en funktion som hämtar kontoinformation från Ad:t, jämför uppgifterna mellan olika 3:e partssystem för att sedan presentera resultatet. 
Det innebär att man vid tveksamhet (eller noggrannhet) kan gå in och kontrollera så att användare som slutade för exempelvis 3 dagar sedan, inte har några aktiva inloggningsuppgifter i miljön.

I steg 2 i utvecklingsprocessen kommer man sätta upp regler för avisering, så att ansvarig person meddelas när vissa villkor uppfylls. Exempelvis om ett konto är aktivt i AD:t men avslutat i exempelvis ekonomisystemet.