Synkronisera användare till kontaktlista i SharePoint

Funktionen hämtar relevant information från AD:t och gör informationen överskådlig och sökbar i en kontaktlista i SharePoint. Listan är alltså baserad på kontakter vilket innebär att den enkelt kan synkas till exempelvis Outlook och/eller andra plattformar som stödjer vCard (alltså nästan samtliga).

Listan används i första hand som kontaktlista. I andra hand kan man använda informationen för att i exempelvis en Wiki, lista antalet anställda i region syd eller kanske du vill lista antalet anställda för ett visst bolag? Vyerna i SharePoint gör kontaktlistan multifacetterad så att man kan sortera och filtrera informationen och på så vis hämta relevant information för det givna tillfället.