Marknad, aktiviteter

Nytt verktyg/modul för uppföljning av marknadsåtgärder.
Enkelt verktyg för att hålla ordning på företagets marknadsaktiviteter, grundläggande aviseringsfunktonalitet ser till så att intressenter uppdateras. Verktyget riktar in sig på översikt och åskådliggör den aktuella bilden av marknadsåtgärder.

Inte att förväxla med den mer avancerade funktionen för hantering av kunder där uppföljning sker på personnivå och avancerad funktionalitet ser till att hålla samtliga berörda parter uppdaterade.