Anbud i SharePoint

SharePoint är ett bra verktyg för att hantera anbud, med Pixers hjälp blir det utmärkt.

Anbud startar ofta sitt liv som en förfrågan
det blir ett anbud
det blir ett projekt/uppdrag eller kanske ett ramavtal
filer skall genereras på server av någon typ och informationshanteringen bör automatiseras.

Få koll på era anbud och uppdrag, hur ni får in dem och vilka som leder till lyckade projekt. En process som startar med att du kontaktar Pixer.