Besökshantering

Besökshantering för att få uppföljning på besökare till organisationen.

Användare checkar in via platta i receptionen, har du varit på besök tidigare så räcker det att ange e-post för att hämta uppgifter. Besöksmottagare anges och denna meddelas per mail/sms. Sedan skrivs besöksbricka ut så att alla medarbetare direkt kan se om besökaren ifråga checkat in.

När besökaren vill checka ut från besöket visas besöksbrickan för surfplattan, denna checkar då automatiskt ut användaren.

Informationen från ovan process sparas i SharePoint så att organisationen kan få en enkel överblick över besökare.