Integration ekonomisystem - SharePoint

Import och synkronisering av uppgifter från ett välkänt ekonomisystem som ofta används inom projektdrivna organisationer. Uppgifter som synkroniseras är uppdrags-, kund- och projektdata. Alltså skapas alltså extra värde, då grundläggande kunddata kan åskådliggöras inom organisationen och på så vis användas för att effektivisera processer.