Kontroll av användare Ad, ekonomisystem +

Att ha kontroll över status på medarbetares AD-konton kan vara en svår uppgift.
Pixer har skapat en funktion som hämtar kontoinformation från Ad:t, jämför uppgifterna mellan olika 3:e partssystem för att sedan presentera resultatet. 
Det innebär att man vid tveksamhet (eller noggrannhet) kan gå in och kontrollera så att användare som slutade för exempelvis 3 dagar sedan, inte har några aktiva inloggningsuppgifter i miljön.

I steg 2 i utvecklingsprocessen kommer man sätta upp regler för avisering, så att ansvarig person meddelas när vissa villkor uppfylls. Exempelvis om ett konto är aktivt i AD:t men avslutat i exempelvis ekonomisystemet.

Nytt mallhanteringsverktyg under utveckling

För att effektivt kunna generera mallfiler levereras ett verktyg som fyller i information automatiskt. Vi kombinerar SharePoints styrkor, kundens önskemål, vår tekniska kompetens och långa erfarenhet för att leverera lösningar som har korta återbetalningstider.

Hur många timmar kan er organisation spara per år genom att fylla i 30 Word-mallar automatiskt, med en knapptryckning? Sådana frågor löser vi.