Vi gillar utmaningen där man utnyttjar tekniken för att skapa lösningar som tillgodoser kundernas behov. Det har vi gillat sedan år 2000. Våra kunder anlitar inte Pixer för att vi är störst, utan för att vi vet vad vi gör. Så vänd dig till oss - vi är experter. Vi försöker alltid leverera lösningar efter devisen kvalitet, ärlighet & enkelhet.

Med tiden har vi blivit mer seniora och fått insikt i hur de gemensamma nämnarna för olika företag ser ut. Utvecklade lösningar bör effektivisera en process som resulterar i ökade intäkter. Våra kunder tjänar pengar/ökar effektiviteten och detta kan vi påvisa i kronor/timmar redan innan ett inköp.

  • Eskil Lundgren har arbetat med SharePoint lösningar sedan SP 2007 och inriktat sig på de vanligaste teknikerna i just SharePoint. Det brukar handla om Timer job, Event Receivers, webbdelar, specialanpassade vyer, integration mot andra system, eller något helt specialanpassat med exempelvis jQuery vid presentationsrodret och SpSite eller Sökobjekt som faktisk motor. Vanligtvis paketerade i en helt vanlig SharePoint lösning.
    Eskil har levererat som programmerare sedan 1996 främst inom Microsofts utvecklingstekniker och har med tiden utvecklat förståelsen för kundens processer, som det centrala i arbetet. I dagsläget ägnas ca 20% av tiden åt IT-styrning, något som är roligt och utvecklande. Det roligaste är däremot fortfarande att dra igång Visual Studio och lösa ett problem som från start ser svårbesegrat ut.
rocks.jpg
  • Mårten Anduri har många års erfarenhet som redovisningsekonom och businesscontroller.  I sina många uppdrag har han också arbetat med administrativ förbättring och utveckling av kundernas administrativa processer.

Vi är små, det är vi väl medvetna om. Det vi med säkerhet kan erbjuda är en person som är väl insatt i vad proaktivitet och kundservice betyder, en förståelse som utvecklas efter snart 20 års strävan efter förbättring. Att få tillgång till en konsult med så pass lång erfarenhet av att utveckla lösningar, det får ni som bonus.

Befintliga kunder har sammanlagt ca 1200 användare som dagligen nyttjar Pixers lösningar. Våra nöjda kunder kräver ibland lite extra och uppgiften är att leverera!

 

Tag Cloud Block
This is an example. Double-click here and select a page to create a cloud of its tags or categories. Learn more