Om SharePoint används på rätt sätt skapar man struktur. Det är en förutsättning för en lösning som skapar nytta.

Strategin är lika viktig som taktiken, vare sig det gäller schack eller intranät.

Strategin är lika viktig som taktiken, vare sig det gäller schack eller intranät.

Hur man skapar struktur

Använder man de grundläggande byggstenarna i SharePoints gränssnitt får man en stabil grund att stå på. På samma sätt kan lösningar snabbt växa sig så pass stora, att de blir ohanterliga. Vi vet vad som krävs för att skapa strukturen som ligger till grund för en strömlinjeformad lösning,

Självjusterande intranät

Intranät som justeras automatiskt utifrån b.la. användarnas behov är något vi tror starkt på. Det finns även andra faktorer som geografi, företagsstruktur som styr uppbyggnaden och de justeringar som sker i det fördolda. Varför skall exempelvis en meny vara statisk? De saker som alla letar efter, borde ges större utrymme, för att ge ett exempel på självjusterande.

långsiktiga relationer

Relationer som genererar ömsesidig nytta leder till långsiktiga sådana. Ärlighet och öppenhet ligger som stabila fundament i våra relationer, raka puckar är något vi alltid gillat då det förenklar samarbetet och resulterar i nytta. Långsiktigheten leder samtidigt till nytta, då man lär känna organisationen och på så vis levererar bättre lösningar med större nytta.

 

Kontakta oss

Du kanske har frågor gällande SharePoint eller Intranät?
Lyft telefonen och ring!

Kontakta oss