APEX TAXERING

digitala deklarationer - utvecklas av Pixer AB

ENKELT
När du deklarerar elektroniskt via APEX taxering kan du när som helst spara din deklaration. Versionshantering av deklarationerna finns inbyggt, så du kan backa till en tidigare version. Uppgifter slås upp automatiskt, exempelvis hyresnivåer och kapitaliseringsfaktorer, så det behöver man inte längre slå upp manuellt.
ÖVERSKÅDLIGT
I installationskostnaden ingår anpassning till ert befintliga system för fastighetshantering. Alla fastigheter som förs in där kan synkroniseras till Apex taxering och blir då sökbara.
Översikten över dina fastigheter gör att du enkelt kan identifiera vilken taxeringsenhet du för tillfället kikar på.
VÄGLEDANDE
Innan du startar deklarationen kan du svara på frågor om fastigheten via vår inbyggda guide. Där tar vi reda på grundläggande förhållanden som kan påverka taxeringsvärdet. När du i steg två fyller i värden för fastigheten i deklarationsblanketten beräknas dessa av Apex. Du ser alltså i realtid hur olika förhållanden påverkar taxeringsvärdet.

Vi har fullt upp med att tillföra ny funktionalitet därför är informationen gällande APEX taxering inte helt utvecklad.

Däremot går det redan nu bra att kontakta oss för en demo.