APEX TAXERING

digitala deklarationer

ENKELT
När du deklarerar elektroniskt via APEX taxering kan du när som helst spara din deklaration. Versionshantering av deklarationerna finns inbyggt, så du kan när som helst backa till en tidigare version. Skriv ut och skicka in när du är klar!
ÖVERSKÅDLIGT
I installationskostnaden ingår anpassning till ert befintliga system för fastighetshantering. Alla fastigheter som förs in där kan synkroniseras till Apex taxering och blir då sökbara.
Översikten över dina fastigheter göra att du enkelt kan identifiera vilken taxeringsenhet du för tillfället kikar på.
VÄGLEDANDE
Innan du startar deklarationen kan du svara på frågor om fastigheten via vår inbyggda guide. Där tar vi reda på grundläggande förhållanden som kan påverka taxeringsvärdet. När du i steg två fyller i värden för fastigheten i deklarationsblanketten hanterar Apex ytterligare förhållanden som kan påverka taxeringsvärdet.

Vi skapar fn. en demovideo för att tydligare förklara hur Apex taxering fungerar. Vill du bli meddelad när den är färdig? Klicka här.