Pixer AB - förbättring och utveckling

Gedigen erfarenhet, programmering & Kontributor

enklare fastighetsdeklarationer – Kontributor

 

Det har aldrig varit enklare att deklarera.

Kontributor:

  • optimerar skattehanteringen av ert fastighetsinnehav.
  • ökar er kunskap och ger tydliga rutiner.
  • identifierar förbättringsmöjligheter och skapar en effektivare hantering vid fastighetstaxering.

Experterfarenhet på skatteområdet finns nu inbyggt i vårt program Kontributor. När den förtryckta deklarationen från SKV kommer finns det ofta förhållanden som inte hanterats. Skatteverket har svårt att känna till alla fastigheters verklighet, Kontributors guide vägleder i deklarationsförfarandet och samlar in kunskap från deklaranten. Data samlas sedan in automatiskt, säregna förhållanden som påverkar fastighetsvärdet kontrolleras och förbättringsförslag presenteras.

Om du är intresserad av att deklarera enklare eller vill komma med input på problem i din deklarationsvardag, kan du komma i kontakt med oss här.

 

Nästa Inlägg

© 2019 Pixer AB – förbättring och utveckling

Tema av Anders Norén