Vi programmerar och erbjuder långsiktighet inom teknik och därmed produktlivscykler.

Vi gillar utmaningen där man utnyttjar tekniken för att skapa lösningar som tillgodoser kundernas behov. Det har vi gillat sedan år 2000. Våra kunder anlitar inte Pixer för att vi är störst, utan för att vi vet vad vi gör. Vi försöker alltid leverera lösningar efter devisen kvalitet, ärlighet & enkelhet. Med åren har vi blivit mer seniora och fått insikt i hur de gemensamma nämnarna för olika företag ser ut, därför kan vi direkt förmedla nytta från tidigare uppdrag.

Eskil har arbetat med SharePointlösningar sedan SP 2007 och inriktat sig på de vanligaste teknikerna i just SharePoint. Det brukar handla om Timer jobs, web hooks, webbdelar, specialanpassade vyer, integration eller produktansvar. Annars handlar det om JavaScript, .net, vb.net, C#, SQL eller liknande.

Vi är små, det är vi väl medvetna om. Det vi med säkerhet kan erbjuda är en person som är väl insatt i vad proaktivitet och kundservice betyder, en förståelse som utvecklats efter över 20 års strävan efter förbättring.